മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം !

ഇത്തവണ ഒരു തകര്‍പ്പന്‍ ടുടോറിയല്‍ ആണ് നിങ്ങള്‍ക്കു പരിജയപെടുത്തുന്നത് ഒരു മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ന്‍റെ  ലൈവ് ലോകെഷന്‍ ട്രാക്ക് ചെയ്യും വിധമാണ്. സാധരണ നമ്മള്‍ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാക്കും ചിലര്‍ ചിലരെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെ..?

അങ്കിത് ഫാദിയ എന്ന കള്ള ഹാക്കര്‍

എന്‍റെ പ്ലസ്‌ടു പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു ഇറങ്ങിയപ്പോള്‍ അമ്മയും അച്ഛനും ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്തായിത്തീരണമെന്ന്..? ഞാന്‍ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബി.ടെക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എഞ്ചിനീയര്‍ ആകണമെന്ന്.. പക്ഷെ എന്‍ട്രന്‍സ്‌നു നല്ല മാര്‍ക്ക് കിട്ടാത്തതിനാല്‍ ബി.ടെക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എഞ്ചിനീയര്‍

സി പ്ലസ്‌ പ്ലസ്‌ വിന്‍ഡോസ്‌ 7നില്‍ ഫുള്‍ സ്ക്രീന്‍ ആക്കാം

  സി പ്ലസ്‌ പ്ലസ്‌ എല്ലാവര്ക്കും അത്ര ഇഷ്ട്ടമില്ലെങ്കില്ലും. എന്ന് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ അടിസ്ഥാനം ഈ സി ഭാഷയാണ്.ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ് (object oriented)- അത്യധികം സങ്കീർണങ്ങളായ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇതുപയോഗിച്ച്