എങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഹാക്കര്‍ ആക്കാം !

ഈ പോസ്റ്റ്‌ “ഹാക്കിംഗ് പഠിക്കുമ്പോള്‍ എവിടെ തുടങ്ങണം” എന്നതിന്‍റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് തുടര്‍ന്ന് വായിക്കു പിന്നെ നമ്മള്‍ മലയാളികള്‍ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം ഉണ്ട് കഷ്ട്ടപെട്ടു ഒന്നും പഠിക്കില്ല. ഒക്കെ ഒരു തട്ടിപ്പും, തരികിട

ഹാക്കിംഗ് പഠിക്കുമ്പോള്‍ എവിടെ തുടങ്ങണം

   ഇന്നു എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഹാക്കര്‍മാര്‍ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് & ഹാക്കിംഗ് പഠിക്കുമ്പോള്‍ എവിടെ തുടങ്ങണം എന്ന്. സത്യം പറയുകയാണെങ്കില്‍ ഹാക്കിംഗ് പഠിക്കാന്‍ പ്രതേകിച്ച് സമയമോ സന്ദര്‍ഭമോ ആവിശ്യമില്ല. ഒരല്‍പം

ഫേസ്ബുക്ക്‌ വൈറസ്‌ വീണ്ടും വരുന്നു..!

കുറച്ചു കാലമായി ഫേസ്ബുക്ക്‌ ഒരു പുതിയ മാല്‍വെയര്‍ന്‍റെ പിടിയിലായിട്ടു ഒരു പക്ഷെ ഇതാരും അറിഞ്ഞുകാണില്ല കാരണം ഈ വൈറസ്‌ ഫാന്‍ പേജ്കളെയാണ് കൂടുതലായി ആക്രമികുന്നത്. സാധാരണ ഫേസ്ബുക്ക്‌ യുസര്‍മാരെ ട്ട്ര്‍ഗെറ്റ് ചെയ്താണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് കിഡ്സസ്