വിന്‍ഡോസ്‌ 7 ഉപയോഗിച്ച് വൈഫൈ പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌ ഹാക്കിംഗ്

വൈഫൈ പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌ ഹാക്കിംഗ് സാധാരണയായി കാളി ലിനക്സ്‌ അല്ലെങ്കില്‍ ബാക്ക് ട്രാക്ക് വെച്ചാണ്‌ ചെയ്യാറ് എന്നാല്‍ കാളി ലിനക്സ്‌ ബാക്ക്ട്രാക്ക് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാനും അത് എങ്ങനെയാ ഉപയോഗിക്കാ എന്ന് അറിയാത്തവര്‍ക്കും ഈ വൈഫൈ പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌ ഹാക്കിംഗ് വീഡിയോ വളരെയധികം ഉപകരപ്രഥം ആകും എന്ന് കരുതുന്നു.

ആവിശ്യമുള്ള ടൂള്‍സ് താഴെ കൊടുക്കുണ്ട്

CommView for WiFi

Aircrack-ng

2 thoughts on “വിന്‍ഡോസ്‌ 7 ഉപയോഗിച്ച് വൈഫൈ പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌ ഹാക്കിംഗ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *