സ്വതന്ത്ര ഹാക്കിംഗ് പ്രസ്ഥാനത്തിനു തുടക്കം

നിത്യ ജീവിതത്തില്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ഘടകമായി ഇന്റര്‍നെറ്റ് തീര്‍ന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിലും സൈബര്‍ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ചു പൊതുജനങ്ങളുടെയിടയില്‍ കാര്യമായ ധാരണ ഇപ്പോഴുമില്ല. ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ മറവില്‍ പതിയിരിക്കുന്ന കെണികള്‍ സംബന്ധിച്ചു പൊതുജനങ്ങളെ ജാഗരൂകരാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തില്‍ കേരളത്തിലെ എത്തിക്കല്‍ ഹാക്കര്‍മാര്‍,

ഒരു ഹാഷ്ടാഗ് വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം

ഒരുപക്ഷെ കെ എം മാണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴവിവാദത്തിൽ ആയിരിക്കണം മലയാളികൾ ശരിയായി ‘ഹാഷ്ടാഗ്’ എന്ന സംഗതി കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പലർ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ