ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്ന വാട്ട്‌സ് ആപ്‌ ലീക്കുകള്‍

ഡാ കിട്ടിയോട? ഇല്ല. ഇന്നാ ഇന്ന് ഇറങ്ങിയതാ… നമ്മള്‍ ഇത് എത്ര കേട്ടതാ അല്ലെ? ശരിയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ഡയലോഗ് ഒരു തവണയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌ മനുഷ്യന്‍ കണ്ടുപിടിച്ച മഹത്തായ ഒരു

ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഫോണ്‍ന്‍റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാന്‍

RAM Manager 7.0.1 Pro ഇത് നിങ്ങളുടെ  ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഫോണ്‍ന്‍റെറാം ന്‍റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാന്‍ വേണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫോണ്‍ ന്‍റെ പെര്ഫോമെന്‍സ് കൂട്ടാന്‍ RAM Manager 7.0.1 Pro ഇന്‍സ്റ്റോള്‍

നിങ്ങളുടെ GT-s5830i സാംസങ് ഗ്യലക്സി എസ് റൂട്ട് ചെയ്യാം

നിങ്ങളുടെ ആ പഴയ സാംസങ് ഗ്യലക്സി  എസില്‍ നിന്നും പുതിയ ഭംഗിയുള്ള നല്ല സ്പീഡ് ഉള്ള ഒരു സാംസങ് ഗ്യലക്സി  എസില്‍ ലേക്ക് മാറണം എന്ന് കരുതിട്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഫോണ്‍ ഹാങ്ങ്‌ ആകുമ്പോള്‍.. ഉണ്ടാകും ഇക്കും

Hide It Pro app ഹാക്ക് ചെയ്യാന്‍ കഴിയും!

  ഹൈഡ് ഇറ്റ്‌പ്രൊ, അല്ലെങ്കില്‍ ഓഡിയോ മാനേജര്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡില്‍ നമ്മുടെ പേര്‍സണല്‍ ഫയല്‍സ് ഹൈഡ് ചെയ്യാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്പ് ആണ് എന്നത് എല്ലാവര്ക്കും അറിയാം. ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കിട്ട് ഒരു പണി തന്നാലോ..?