വിന്‍ഡോസ്‌ 7 ഉപയോഗിച്ച് വൈഫൈ പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌ ഹാക്കിംഗ്

വൈഫൈ പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌ ഹാക്കിംഗ് സാധാരണയായി കാളി ലിനക്സ്‌ അല്ലെങ്കില്‍ ബാക്ക് ട്രാക്ക് വെച്ചാണ്‌ ചെയ്യാറ് എന്നാല്‍ കാളി ലിനക്സ്‌ ബാക്ക്ട്രാക്ക് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാനും അത് എങ്ങനെയാ ഉപയോഗിക്കാ എന്ന് അറിയാത്തവര്‍ക്കും ഈ വൈഫൈ പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌

വൈ ഫൈ സിഗ്നലിന്‍റെ ലോകേഷന്‍ കണ്ടെത്താം

ഈ പോസ്റ്റ്‌ നമ്മുടെ പാവപെട്ട മൊബൈല്‍ യുസര്‍സ് ഉള്ളതാണ്. ഞാന്‍ ഇപ്പൊ കൊച്ചിയില്‍ നെറ്വോര്‍കിംഗ്  പഠിക്കുകയാണ്. 4hour ന്‍റെ ക്ലാസ്സ്‌ കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ ചുമ്മാ റൂമില്‍‌ പോയി ഇരിക്കണം. ബോര്‍ അടികാതെ ഇരികാനുള്ള ആകെയുള്ള